Popis procesu

1. Analýza

Prvním krokem je vždy úvodní analýza potřeb společnosti, stávajících procesů a používaných softwarů. Tato analýza je základem pro určení rozsahu prací, velikosti licence, časového harmonogramu implementace a pro vytvoření první cenové nabídky.

analýza
prodej

2. Prodej

Po odsouhlasení počtu uživatelů a jednotlivých modulů, které IS Helios nabízí, zpracujeme finální cenovou nabídku. V případě akceptace podepíšeme smlouvu a přejdeme k zahájení implementace.

3. Implementace

V prvním kroku nainstalujeme a zprovozníme IS Helios a ve spolupráci se zákazníkem migrujeme data ze starého systému. V rámci implementace mimo jiné nastavujeme číselníky, pokladny, banky, sklady, reporty a mnoho dalších parametrů pro spuštění.

Implementace
Zaškolení

4. Zaškolení

Poté co je nový systém připraven, tak v rámci testovacího rozhraní proškolíme obsluhu na jednotlivé moduly a činnosti, dokud nebude vše připraveno pro zahájení ostrého provozu.

5. Doprogramování

V případě, že zákazník má další specifické požadavky pro jeho podnikání, jsme připraveni doprogramovat do Heliosu nadstavbové funkce na míru.

Implementace
Zaškolení

6. Podpora

Po nasazení do ostrého provozu poskytujeme zákazníkovi nadále podporu, aby práce se systémem byla pro uživatele co nejpříjemnější a bezproblémová. Součástí podpory je samozřejmě aktualizace systému dle legislativních změn.

Reference

 

Vytvořil: